مدیر گروه طراحی شهری

دکتر حسن سجادزاده
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استادیار شهرسازی
ایمیل:  sajadzadeh@basu.ac.ir
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/sajjadzadeh
تلفن:  08114227852
آدرس:  میدان فلسطین، بلوار غبار همدانی (جانبازان)، دانشکده هنر و معماری، گروه طراحی شهری
توضیحات:  رزومه مدیر گروه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند