جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید حسین طباطبایی"

 
کد خبر: 3495    1394/11/18

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سیدحسین طباطبایی" با موضوع "نقش سرمایه های اجتماعی در ارتقاء کیفیت محیطی سکونت گاه های غیر رسمی نمونه موردی شهر کرج "

 

رشته:       طراحی شهری
گرایش:
     

استاد راهنما:     دکتر حسن سجادزاده
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر مهرداد کریمی مشاور ، دکتر ابراهیم مولوی

تاریخ دفاع:  94/11/25     ساعت: 8 تا 10 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند